Close
Sök
Filters

NCS®

Vi har lager på NCS A6 färgprover och ingen nivå för minimiorder!

Vi har länge haft lager på samtliga NCS produkter och har nu som enda återförsäljare, valt att även bygga lager av NCS A6 färgprover på västkusten. Här finns inga minimikvantietskrav och vi debiterar endast 75kr för plock, admin och porto per leverans.

NCS färgprovssamlingar hjälper dig att välja, definiera och kommunicera dina färgkoncept. Produkterna är framtagna för att stötta designprocessen och förenkla kommunikationen kring färg och säkerställa rätt färgval från design till färdigt koncept eller produkt. Här finns en stor bredd av produkter och tjänster.

Vi reserverar oss för pris-, text- och bildfel.