Close
Sök
Filters

Köpvillkor

Priser
Alla priser är SEK exkl. moms, porto och exp.avg. samt eventuella införtullingskostnader vid leverans till länder utanför EU (debiteras ej av Colourhouse). Faktura sänds i samband med utleveransdatum och gäller under EU's restriktioner för Omvänd Skattskyldighet (Reverse Charge) om så är giltligt i mottagarlandet.

Frakt, hantering & försäkring: 5% av varuvärdet, min 150sek max 520sek, undantag;
a) Magasins prenumerationer; porto ingår i priset för leverans inom EU
b) Leveranser från EU till utanför EU; gäller 520sek per leverans, max 3kg.
c) Produkter som lagerhålls i Göteborg; 75sek per leverans, max 3kg (syns vid beställning i webbshopen)
Porto debiteras per produktgrupp men samtaxeras per leveranstillfälle, gäller även vid leverans från olika lagerställen, portdebitering sker inte för restleveranser som sänds med normal post. Reservation för eventuellt felaktigt angivna priser och prisförändringar utanför vår kontroll. Se orderbekräftelse.

Valutajustering
På grund av den starkt fluktuerande svenska kronan kan valutajusteringar tillämpas på våra priser. Justeringen korrigeras i enlighet med utvecklingen av svenska kronan. För aktuell valutajustering se nedan.

Valutatillägg: f.n. 0%

Betalningsvillkor
Förnyelser av alla prenumerationer
Förhandsbetalning gäller.
Prenumeration av magasin samt Online service
Om inget annat avtalats gäller att pågående prenumeration måste skrftligen (e-mail är godkänt efter svar från ColourHouse) sägas upp av prenumerant senast 3 månader före avtalsperiodens slut, annars förlängs den med samma period som senast avtalades. Vid prenumeration av FS White Space gäller såväl dessa Köpvillkor som Fashion Snoops Inc; http://www.fs-admin.com/members/terms.html
Övriga produkter
Av oss godkänt kreditvärdiga företag/personer faktureras normalt 30 dagar netto. För ej kreditgodkända företag/personer gäller Förskotts- eller Kortbetalning.
Tjänster
Konsultuppdrag och Visningar faktureras normalt 10 dagar netto.
Business Check är vår samarbetspartner när det gäller kreditvärdering. www.businesscheck.se
Betalningspåminnelse
Efter förfallodagen debiteras påminnelseavgift med 60sek per påminnelse.
Dröjsmålsränta
Debiteras enligt lag efter förfallodagen med referensränta +8%.

SVEA EKONOMI AB är vår samarbetspartner vid utebliven betalning.

Villkorsförändringar
Vi har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna villkor och de eventuella förändringar som vi gör träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de justerade villkoren har gjorts tillgängliga på vår sajt.

Webshop
Vid order i vår webshop är det viktigt för leverans och betalningsrutiner att du alltid använder dig av ditt personliga log-in. Vi tar ej ansvar för felaktiga leveranser och fakturarutiner, då man använt sig av annans uppgifter. Personligt log-in, skapas enkelt och snabbt via webshopen. Vi förbehåller oss rätten att korrigera felaktiga kontakt, leverans, faktura, etc. uppgifter om vi upptäcker dem. Ordrar inkomna via mail och måste hanteras manuellt, debiteras med 300sek. 

Orderbekräftelse
Alla beställningar bekräftas per e-post till beställaren, antingen direkt från webshopen eller via en manuell orderbekräftelse, normalt samma dag. På orderbekräftelsen anges antal, pris samt vilken produkt/utgåva som har beställts, aktuellt lagersaldo anges dock inte. Har inte en orderbekräftelse erhållits inom 24 timmar - vänligen kontakta oss.

Leveransvillkor
A. Leveranser från vårt lager sker normalt samma dag om order mottagits innan 12.00. Beställningar mottagna senare än 12.00 sänds normalt nästkommande vardag. Leverans sker med DHL om inte annat överenskommits. Reservation för slut på lager
B. Trendböcker, magasin: om ej angivet på er order, levererar vi senast publicerade utgåvan. Trendböcker sänds normalt direkt från resp. publisher med kurirpost. Magasin sänds normalt från centrallager i Tyskland med postpaket. Reservation för slut på lager.
C. Provmaterial färgsystem: leverans sker med kurir från resp. centrallager i Tyskland och England (2-3 dgr leveranstid), normalt samma dag om ordern mottagits innan 12.00, beställningar mottagna senare än 12.00 sänds nästkommande vardag. Reservation för slut på lager. Avgiftsfritt vid beställning via ColourShop. (Beställningsavgift om 300 SEK för order insänd manuellt.)

Kunden ansvarar för att kontrollera att levererat provmaterial överensstämmer med det egna referensmaterialet.
Eventuella förändringar och information om färgavvikelser, finns under respektive produkt på vår hemsida colourhouse.se.

Marknader
Vid köp/beställning via vår webshop, erbjuder vi hela vårt sortiment, med direkt leveranser från respektive centrallager.

Fakturaadress & Leveransadress
Ofta skiljer sig företagets Fakturaadress och Leveransadress ifrån varandra. Har man t.ex. en box har den normalt ett annat postnummer än gatuadressen och fel postnummer leder till att leverans inte sker och varan returneras till avsändaren. Då en majoritet av våra leveranser sker med express leveransservice, ber vi er vara noga med att fylla i korrekt gatuadress och dess postnummer för leverans av er beställning, samt korrekt postadress och dess postnummer för brevleveranser. Är ni tidigare registrerad och loggar in med det lösenordet, kommer korrekta adresser (fakturaadress & leveransadress) föreslås. Om vi upptäcker felaktigheter som hindrar godsleveranser samt fakturaleveranser, kommer vi att försöka vara behjälpliga med korrigering på er profil.

Avbokningsregler enskilda visningar, arrangemang och andra uppdrag
Avbokning mer än 90 dagar före leveransdatum:
Kund betalar 10% av totalkostnaden, plus kostnader för eventuellt ej avbokningsbara utgifter såsom t.ex. hotell, lokal, reskostnader m.m.
Avbokning 90-61 dagar före leveransdatum:
Kund betalar 33% av totalkostnaden, plus kostnader för eventuellt ej avbokningsbara utgifter såsom t.ex. hotell, lokal, reskostnader m.m.
Avbokning 60-31 dagar före leveransdatum:
Kund betalar 66% av totalkostnaden, plus kostnader för eventuellt ej avbokningsbara utgifter såsom t.ex. hotell, lokal, reskostnader m.m.
Avbokning 30-0 dagar före leveransdatum:
Kund betalar 90% av totalkostnaden, plus kostnader för eventuellt ej avbokningsbara utgifter såsom t.ex. hotell, lokal, reskostnader m.m.

Äganderättsförbehåll
Samtliga beställda varor tillhör ColourHouse Scandinavia AB/mode...information Scandinavia tills full likvid har erhållits. Köparen ansvarar för att levererade varor hanteras på så sätt att förbehållet kan uppfyllas. Gällande undantagna varor under rubriken "Returrätt" kan de endast returneras efter godkännande, i annat fall gäller att full likvid måste erläggas.

Copyright
Det levererade materialet är avsett att användas som inspirationsmaterial av köparen, överlåtelse eller användande av materialet till/av annan part måste godkännas skriftligen av upphovsman eller i vissa fall av ColourHouse Scandinavia AB. Skolor, agenturföretag och liknande verksamheter, måste säkerställa att endast elever och medlemmar får tillgång till levererat material. Om inte annat särskilt angetts är rätten att kopiera och kommersiellt använda fotografier, teckningar och annat material förbehållen respektive upphovsman. Kopiering, framställning av exemplar eller annan direkt användning av materialet förutsätter således tillstånd av respektive upphovsrättshavare.

GDPR
ColourHouse sparar endast information kring företag och dess anställda som är nödvändig för att kunna uppfylla vår del av uppdraget, såsom namn, mailadress, telefonnummer, faktura-, och leveransadress. Informationen lämnas aldrig ut till tredje part och ni kan när som helst begära att få se vilken information som sparas på Dig och när som helst be oss radera den, kontakta joakim@colourhouse.se.

Returrätt
Enligt avtal samt gällande "ångerrätt" se: www.konsumenteuropa.se 
Undantag: Trendmaterial, provmaterial och färgsystem kan inte returneras pga. sin beskaffenhet ("färskvara") samt färgsäkerhetsrisk.

Reklamation
Reklamation gällande felpackning, produktfel eller fraktskada skall skriftligen vara oss till handa inom 3 dagar efter mottagen leverans. Notera att vi inte löser ut returer sända mot postförskott till oss. Reklamation gällande saknade magasin skall skriftligen vara oss tillhanda inom en månad efter den saknade utgåvans publiceringsdatum.

ColourHouse Scandinavia AB mode...information Scandinavia Vat.nr: SE556348919301

 

 

 

Vi reserverar oss för pris-, text- och bildfel.