Close
Sök
Filters

PuL + GDPR

Personuppgiftslagen (PuL)

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgiftslagen (PuL) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i PuL eller annan lag.

Vad är personuppgifter? Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Du godkänner genom att handla eller önska nyhetsbrev När du kontaktar eller handlar hos oss på ColourHouse Scandinavia AB via formulär på webbplatsen, via e-post eller en e-tjänst, ger du automatiskt ditt godkännande (samtycke) till att vi lagrar dina uppgifter.

Behandling av personuppgifter "Behandla" är ett brett begrepp. Enligt PuL är insamling, registrering, spridning och bearbetning några exempel på behandling av personuppgifter.

När behandlas mina personuppgifter? Hos ColourHouse Scandinavia kan dina personuppgifter registreras när du exempelvis skickar e-post till oss eller kontaktar oss via exempelvis Twitter eller Facebook. Då kan vi behöva spara och lagra informationen i våra arkiv (diarium). Detta är exempel på tillfällen då vi behandlar dina personuppgifter. Det kan även vara när du väljer att prenumerera på någon information från oss.

Du har rätt att bli informerad I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta. Du har även rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om huruvida dina personuppgifter behandlas av oss, och vilka uppgifter detta i sådana fall är. Du måste själv skriva till oss och be att få den informationen. Du har rätt att få svar inom en månad.

Tänk på... ... att om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Twitter, för att komma i kontakt med oss, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

GDPR
ColourHouse sparar endast information kring företag och dess anställda som är nödvändig för att kunna uppfylla vår del av uppdraget, såsom namn, mailadress, telefonnummer, faktura-, och leveransadress. Informationen lämnas aldrig ut till tredje part och ni kan när som helst begära att få se vilken information som sparas på Dig och när som helst be oss radera den, kontakta joakim@colourhouse.se.

Vi reserverar oss för pris-, text- och bildfel.