Close
Sök
Filters

Färgkommunikation

Målet med kursen är ökad försäljning och minskade kostnader!
Du skall förstå hur du på bästa sätt kan säkerställa att valen av färg i er designprocess verkligen finns på färdig produkt. När du lämnar kursen vet du hur du enklast och billigast säkerställer färgen på färdig produkt. Har en större förståelse för problemen som uppstår och hur de skall klaras ut. Vi lär dig hur ditt företag skall stå sig starkare i diskussioner med leverantörer.

Långsiktig strategi
Färgkommunikation är både enkelt och komplicerat, därför behövs ibland en långsiktig strategi, kunskap och oftast lite envishet. Efter denna kursen kommer du uppleva att det är enkelt att förstå varför ”det blir som det blir” och vad du skall göra för att det skall ”bli som Du vill”.

Den här kursen passar dig!
Kursen vänder sig till dig som på något sätt är inblandad i processen från ”Design till färdig produkt”. Du arbetar i ett stort eller litet företag, har ansvar för helheten eller bara en liten del i processen, vill veta mer om färg, kanske är ny på arbetet, men gemensamt för alla i denna utbildning är att ni vill veta hur ni säkerställer att färgen på er produkt blir rätt från början.

Kursens innehåll
Förstå de vanligaste färgsystemen och dess syfte
Tekniska hjälpredskap
Analysera dagsläget och förstå var problem uppstår
Kartlägg och undersök dina leverantörer
Vad bör din strategi innehålla
Lär dig från konkurrenter
Skapa en handlingsplan
Sätt upp mål och skapa delmål
Mätmetoder som bevisar att insatserna gett resultat

 Kursledare är Joakim Klarsten
Joakim har många års praktisk erfarenhet av färgsystemens utveckling, hur de skall användas, samt vanliga ”fallgropar” som fördyrar och försvårar försäljningen av färdig vara. Han brinner för att sprida kunskap kring färgkommunikation och ge konkreta tips på hur kostnaderna hålls nere.

En person eller hela team?!
Är det bara du som vill gå, eller kanske ni är ett helt team som planerar att skapa en gemensam kunskapsbas och förståelse kring färgkommunikation. Grupper upp till 20 personer kan vi ta emot i vårt kontor till en kostnad av 9.500kr per tillfälle. Genomförande i era lokaler sker mot tillägg av resa-, kost-, & logikostnader. Kontakta mig för planering; joakim@colourhouse.se

Vi reserverar oss för pris-, text- och bildfel.